Combo 1

Combo 1

 • 330.000đ/95 Phút
 • 1092
 • Bước 1:Massage body

  Bước 2: Đi đá nóng huyệt

  Bước 3: Chườm mắt thảo mộc

  Bước 4: Massage đầu khai thông huyệt

  Bước 5: Gội đầu nước 1 collage

  Bước 6: Tẩy trang

  Bước 7: Rữa mặt Bước

  Bước 8: Gội đầu nước 2 college

  Bước 9: Ủ cao bồ kết

  Bước 10: Xả tóc Collage

  Bước 11: Xịt dưỡng

  Bước 12: Sấy tóc

Bước 1:Massage body

Bước 2: Đi đá nóng huyệt

Bước 3: Chườm mắt thảo mộc

Bước 4: Massage đầu khai thông huyệt

Bước 5: Gội đầu nước 1 collage

Bước 6: Tẩy trang

Bước 7: Rữa mặt Bước

Bước 8: Gội đầu nước 2 college

Bước 9: Ủ cao bồ kết

Bước 10: Xả tóc Collage

Bước 11: Xịt dưỡng

Bước 12: Sấy tóc

Các dịch vụ khác
0
Zalo
Hotline